Uniconta Kreditor

Giver ét samlet overblik over alle leverandøroplysninger

Uanset virksomhedens størrelse og branche er der behov for at gemme oplysninger om de enkelte kreditor. Alle stamoplysninger gemmes i kreditorkartoteket, så man får enkelt overblik over alle oplysninger.

Der er fuld valutastyring, hvis man har kreditorer i udlandet. Valutakursen opdateres automatisk eller man kan vælge at køre med en fast kurs.

Udskriv til e-mail

I stedet for at udsende udskrifter som kontoudtog, og rykkerskrivelser pr. brev, kan man i Uniconta vælge at udsende disse pr. e-mail. Derved sparer man både tid og penge til udskrivning, pakning af kuverter samt frankering.

Alle bankformater

Betalingsinformationer kan oprettes på hver enkelt kreditor, og betalingsforslag kan dannes i Uniconta og overføres til den bank, hvorfra betalingen skal ske. Alle bankformater håndteres – bankoverførsel, udenlandsk betaling og kortart typerne 71, 73, 75 og 04.

Betalings-id

Der er indbygget funktionalitet i betalings-id, så man kun skal indtaste købsfakturanummeret og ikke angive hele betalings-id på 14 karakterer.

Masseopdatering

Uniconta giver en unik mulighed for masse opdatering af indkøb. Det sparer tid og optimerer arbejdsprocessen.

CVR opslag

Udfylder man CVR-feltet i kreditor, laver Uniconta et opslag direkte i CVR-registret, og udfylder herefter automatisk med navn og adresse.

OIOUBL

Der er mulighed for at indlæse elektroniske OIOUBL filer fra kreditorerne. OIOUBL filen indlæses i indkøbsfaktura og behandles videre derfra.