Uniconta Økonomi

Værktøj til at overvåge og rapportere på virksomhedens økonomiske tilstand

Økonomi er det mest avancerede modul i Uniconta, der giver dig mulighed for at rapportere på, og overvåge virksomhedens samlede økonomi.Det kan bruges af alle firmaer, forbund og foreninger, store som små, avancerede som simple. Økonomi har alt, hvad du skal bruge til at bogføre, rapportere og overvåge virksomhedens økonomi 

Kontoplanen indeholder alle nødvendige kontotyper og –arter. Den viser desuden saldo pr. konto, sum samt beregningsudtryk. Den viser saldi for to år ad gangen. Her får du et overblik dine konti – hvilket er essentielt i enhver økonomistyring.

Uniconta har flere bogføringskladder og nye kan tilføjes. Det er valgfrit, hvilke og hvor mange felter, der skal vises. Moms beregnes automatisk og momsrapporten viser summer for hver momskode samt en specifikation. Bogføring i flere regnskabsår Der kan bogføres i flere regnskabsår på samme tid. Hvert regnskabsår kan opdeles i perioder, hvor både år og perioder kan spærres og lukkes.

Indscannede bilag & kladder

Scannede bilag i alle filformater kan vedhæftes alle posteringer overalt i Uniconta. De kan sendes som mail eller uploades enten før, under og sågar efter bogføring. Uniconta kan sættes op med standard opsætning, og individuel opsætning i samme kladde. Dette gælder også på tværs af regnskaber. Herudover kan Uniconta operere med et ubegrænset antal kladder per kunde.

5 dimensioner på posteringer

Der er op til 5 dimensioner, der kan anvendes på posteringer overalt i Uniconta. Rapporteringsværktøjerne viser også dimensioner. Dimensionernes navne er fuldstændig valgfrie (f.eks Afdeling, Bærer, Formål, Type, Art etc.), ligesom navnet på hver underliggende dimension er valgfrit.

Balancerapporter

Balancerapporter kan designes frit, det er nemt at oprette nye eller ændre på eksisterende. Op til 12 forskellige valgfrie perioder kan udskrives på balancer, inklusive dimensioner. Uniconta er et fleksibelt regnskabsprogram, hvor du kan skræddersy dine rapporter til bedst at passe ind i jeres regnskabsføring. Man man have en kolonne, som kun indeholder de simulerede posteringer, som så ikke er blandet sammen med de eksisterende saldi.

Mapper i indbakken

Mapper i Indbakken anvendes til at placere de fysiske bilag inden de bogføres, og forsvinder fra indbakken. Man trækker bilag fra oversigten over i den mappe, som man ønsker. I menuen kan man slå disse mapper til/fra.

Godkendelse af fysiske bilag

En medarbejder kan ”godkende”, ”afvise” eller ”vente”. Alt afhængig af, hvad man vælger, så flytter bilaget til mappen af samme navn i indbakken, så bogholderen kan se, hvad der er sket. Fysiske bilag har to dato/tid-felter ”godkende den”. I processen kan man også indsætte en kommentar, der så gemmes i feltet ”notat”.

Godkendelse på e-mail

På medarbejderen kan man sætte op, om man skal have en e-mail-anmodning om godkendelse af bilag. Et dette slået til, så skal bogholderen blot indsætte den pågældende medarbejder som ”godkender” på bilaget, så vil medarbejderen automatisk modtage en e-mail. I denne e-mail er det knapper til at ”godkende”, ”afvise” eller ”vente”, samt til at vise bilag. Man behøver altså ikke åbne Uniconta.