Uniconta Projekt - Effektiv Projektstyring og Fakturering

Velkommen til Uniconta Projekt-modulet, hvor vi gør det nemt for dig at holde styr på alle aspekter af dine projekter. Uanset om det handler om omkostningskontrol, indtægtsopfølgning eller registrering af arbejdstimer, giver vores projektmodul dig den nødvendige værktøjskasse til at administrere dine projekter på en effektiv måde.

Skabeloner for Ensartede Kundedata

Vores projektmodul indeholder kraftfulde skabeloner, der gør det muligt for dig at oprette kunderelaterede data, som er ensartede og nemme at administrere. Når du opretter et nyt projekt, kan du bruge disse skabeloner til at indtaste kundedata, hvilket sikrer ensartethed og nøjagtighed i dine kundeoplysninger. Dette gør det også nemt at få et samlet overblik over din kundeportefølje, så du kan fokusere på at levere værdi til dine kunder.

Projekthierarki og Skabeloner

Vi giver dig mulighed for at oprette projekter i et hierarki, så du kan organisere og strukturere dine projekter efter behov. Projekter kan oprettes ved hjælp af skabeloner, hvilket sikrer, at alle nødvendige oplysninger er på plads fra starten.

Effektiv Projektstyring

Uniconta Projekt-modulet hjælper dig med at effektivisere projektstyringen ved at holde styr på omkostninger, indtægter og timeforbrug på hvert enkelt projekt. Dette giver dig mulighed for præcis fakturering og optimal kontrol over dine projekter.

Tag det første skridt mod effektiv projektstyring med Uniconta Projekt. Kontakt os i dag for at udforske, hvordan vores modul kan tilpasses til dine specifikke behov og hjælpe dig med at optimere dine projektprocesser.

Igangværende arbejde

Når man i projektkladden bogfører på et projekt, kan man bogføre igangværende arbejde (forventet indtægt) på Timer, Materialer og omkostninger. Konti og modkonti for disse poster sættes op på projektgrupperne. Er disse konti ikke sat op, så vil Uniconta ikke bogføre igangværende arbejder i finans. Uniconta projekt kan der stadig køre uden finans integration, hvis det ønskes. Det er tjekmærke på projekttransaktionen ”Vare i arbejde”, hvor man kan se, om det igangværende arbejde er bogført i finans. Ved selve faktureringen, så vil Igangværende arbejde blive udlignet i finans, så kun projektets reelle indtægt fremgår både i projekt og finans.

Integreret timesagsstyring

Uniconta Time er en overbygning til Uniconta projekt. Funktionerne er koncentreret omkring tidsregistrering, igangværende arbejder og fakturering. Der er fokus på medarbejderens tid som en ydelse. Der kan derfor opsættes normtidskalendere og en prismatrix pr. medarbejder. Normtidskalender samt priserne benyttes i Tidsregistreringskladden, som kan åbnes direkte under den enkelte medarbejder.

Medarbejderen kan lukke en periode når den er færdigregisteret. Perioden kan herefter godkendes af en leder. En godkendelse vil samtidig bogføre registreringerne via en standard Uniconta projektkladde. Medarbejderen har mulighed for at genåbne en periode, så længe den ikke er blevet godkendt.

Planlægning

Med Planlægning i Uniconta (Time), kan man planlægge på tværs af projekter, arter, lønarter og medarbejdere. Man får et samlet overblik over realiserede tal, budgettal, normtider og afvigelser. Det hele er bygget op omkring en pivot-tabel. Planlægningen omfatter også arbejdsområde, udvidet opgavestyring og sammenhæng til aktivitetsstyring med præcis den detalje-grad, der arbejdes med i den enkelte virksomhed og på det enkelte projekt. Ønskes budgettet ændret eller flyttet fra en medarbejder til en anden, så kan dette gøres blot ved at flytte, tilføje eller ændre posteringen. Budgettet er herefter opdateret med ændringen og resultatet kan ses visuelt. For at komme hurtigt i gang med budgetteringen/planlægningen kan forrige års realiserede tal kopieres over i et budget. Planlægningen kan nu begynde. Såfremt der under planlægningen ændres priser på de enkelte medarbejdere, kan budgettet opdateres med de nye priser.

Top-Projekt

Når man arbejder med underprojekter i flere niveauer, kan man få et billede af alle underprojekter tilhørende et ”Top-projekt”. Det gør at når man laver filter eller ”group-by” på et Top-projekt, så man hurtigt kan se alle underprojekter, der ligger under et Top-projekt.

Projekt fakturering inkl. underprojekter

Når man opretter et projekt, kan man sætte et ”master projekt”. Sætter man det, så er det nye projekt et ”underprojekt” til master projektet. På underprojektet kan man nu sætte op, om det skal faktureres på hovedprojektet, eller om det skal faktureres for sig selv.

Dan 0-faktura

For at lukke en måned skal man fakturere et projekt. Dette kan også gøres med en en 0-faktura. Det er en måde at lukke måneden på, uden at sende kunden en faktura. Uniconta danner godt nok fakturaposter i fakturakartoteket med fakturanummer 0, så man kan se, at Uniconta har dannet og bogført en 0-faktura. I projekt ”nummerserie” kan man sætte et varenummer op, som skal benyttes til differencen mellem aconto faktureret og det beløb, som skulle være faktureret.